Program 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, konaného v termínu dne 24. 10. 2022
od 15:00 hodin v aule budovy radnice (Masarykovo nám. 1)

změnybod programuúvodní slovozpracovatelé
1Zahájení
starosta města
2Složení slibu členů Zastupitelstva města Nový Jičín
starosta města
3Schválení programuKopeckýVeličková
4Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisuKopeckýVeličková
5Schválení volebního řáduKopeckýVeličková
6Zřízení volební komiseKopeckýVeličková
7Určení způsobu volbyKopeckýVeličková
8Stanovení počtu členů Rady města Nový JičínKopeckýVeličková
9Stanovení počtu místostarostůKopeckýVeličková
10Určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva města uvolněniKopeckýVeličková
11Volba starostyKopeckýVeličková
12Volba místostarostůKopeckýVeličková
13Volba dalších členů Rady města Nový JičínKopeckýVeličková
14Svěření úkolů starostovi a místostarostůmKopeckýVeličková
15Určení pořadí místostarostů při zastupování starosty v době jeho nepřítomnostiKopeckýVeličková
16Zřízení finančního výboru, určení počtu členůKopeckýVeličková
17Zřízení kontrolního výboru, určení počtu členůKopeckýVeličková
18Zřízení osadních výborůKopeckýVeličková
19Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů Zastupitelstva města a peněžitých plněních fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města za výkon funkce členů výborů ZM a komisí RMKopeckýVeličková
20Organizační záležitosti a závěr
starosta města
Zkratky změn:
NB = nový bod
OU = opravené nebo doplněné usnesení
DP = doplněné podklady a přílohy