Program 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, konaného v termínu dne 19. 12. 2022
od 15:00 hodin v aule budovy radnice (Masarykovo nám. 1)

změnybod programuúvodní slovozpracovatelé
1Schválení programuKopeckýVeličková
2Určení ověřovatelů zápisuKopeckýVeličková
3Zpráva o činnosti Rady města za období od 21.09.2022 do 30.11.2022KopeckýVeličková
4Aktualizace Sítě sociálních služeb ORP Nový JIčínKopeckýSusíková
5Průběžná zpráva o plnění aktivit komunitního plánuKopeckýSusíková
6Volba členů a předsedy Finančního výboru Zastupitelstva městaDobrozemskýVeličková
7Volba členů a předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva městaDobrozemskýVeličková
8Určení počtu členů Osadních výborůDobrozemskýVeličková
9Volba členů a předsedy Osadního výboru v místní části BludoviceDobrozemskýVeličková
10Volba členů a předsedy Osadního výboru v místní části KojetínDobrozemskýVeličková
11Volba členů a předsedy Osadního výboru v místní části LoučkaDobrozemskýVeličková
12Volba členů a předsedy Osadního výboru v místní části StraníkDobrozemskýVeličková
13Volba členů a předsedy Osadního výboru v místní části ŽilinaDobrozemskýVeličková
14Návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2023.DobrozemskýStraková
15Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.DobrozemskýStraková
16Programové dotace Města Nový Jičín 2022/2023DobrozemskýStraková
17Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města v oblasti volného času pro rok 2023 - Mateřská škola BludoviceSyrovátkaNavrátilová
18Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města v oblasti volného času pro rok 2023 - Mateřská škola novojičínská Beruška, spol. s r.o.SyrovátkaNavrátilová
19Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města v oblasti volného času pro rok 2023 - Základní škola Galaxie s.r.o.SyrovátkaNavrátilová
20Žádost Atletiky Nový Jičín z.s. o individuální dotaci z rozpočtu městaSyrovátkaNavrátilová
21Žádost o individuální dotaci v oblasti péče o památky - zpřístupnění kostelní věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém JičíněSyrovátkaNavrátilová
22Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro rok 2022 v oblasti volnočasových aktivitSyrovátkaNavrátilová
23Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro rok 2022 v oblasti péče o památkySyrovátkaNavrátilová
24Žádost Českého svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Nový Jičín - Loučka o prominutí odvodu a příslušenství za poručení rozpočtové kázněSyrovátkaNavrátilová
25Žádost FK Nový Jičín, z.s. o prominutí odvodu a příslušenství za porušení rozpočtové kázněSyrovátkaNavrátilová
26Žádost o poskytnutí stipendia – Adéla StrnadlováSyrovátkaNavrátilová
27Žádost o poskytnutí stipendia – Tereza JelínkováSyrovátkaNavrátilová
28Jmenování koordinátorky Projektu Zdravé město a místní Agendy 21SyrovátkaPospíšilová
29Zánik Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - HostašoviceDobrozemskýPospíšilová
30Záměr prodeje pozemku parc. č. 294/7 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí se skladovým objektemDobrozemskýZagorská
31Strategický plán investic do tepelného hospodářství na období 2023 – 2026DobrozemskýZagorská
32Návrh na pořízení změny regulačního plánu Městské památkové rezervace Nový JičínPerútkaRiedlová
33Návrhy na pořízení změny územního plánu Nový JičínPerútkaRiedlová
34Podání občanů „Petice – nesouhlas k záměru města Nového Jičína se změnou územního plánu a revitalizace veřejného prostranství bývalého Horního nádraží v katastrálním území Nový Jičín – Horní Předměstí“PerútkaRiedlová
35Zadání Změny č. 8 územního plánu Nový JičínPerútkaRiedlová
36Záměr prodeje pozemku v průmyslové zóně v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 3070DobrozemskýŽák
37Prodej částí pozemku parc.č. 337/24 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 3040DobrozemskýŽák
38Prodej části pozemku parc.č. 356/1 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 3093DobrozemskýŽák
39Prodej části pozemku parc. č. 400 v k. ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3328DobrozemskýŽák
40Prodej části pozemku parc. č. 470/9, parc. č. 470/1 a parc. č. 470/13 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 3175DobrozemskýŽák
41Prodej pozemku parc.č. 1493/165 a části pozemků parc.č. 1493/25, parc. č. 1493/184 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3067DobrozemskýŽák
42Prodej části pozemku parc.č. 958 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3178DobrozemskýŽák
43Prodej pozemku parc. č. St. 818/2 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 3177DobrozemskýŽák
44Prodej části pozemku parc. č. 72 v k.ú. Kojetín u Nového Jičína, MPZ 3195DobrozemskýŽák
45Různé
starosta města
46Diskuse a závěr
starosta města
Zkratky změn:
NB = nový bod
OU = opravené nebo doplněné usnesení
DP = doplněné podklady a přílohy