Bod programu č. 12
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Volba členů a předsedy Osadního výboru v místní části Straník
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) ve spojení s § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů za člena  Osadního výboru v místní části Straník

 

Dalibora Mikuše, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ (Projekty pro NJ),
 

2. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) ve spojení s § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů za člena  Osadního výboru v místní části Straník

 

Romana Olbricha, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

 

3. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) ve spojení s § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů za člena  Osadního výboru v místní části Straník

Josefa Indráka, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

 

4. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) ve spojení s § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů za člena  Osadního výboru v místní části Straník

Romana Indráka, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ (KDU-ČSL),

 

5. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) ve spojení s § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů za člena  Osadního výboru v místní části Straník

Danu Kyjaňovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

 

6. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) ve spojení s § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů za člena  Osadního výboru v místní části Straník

Danu Pavelkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

 

7. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) ve spojení s § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů za člena  Osadního výboru v místní části Straník

 

Petru Pavelkovou,n░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

 

8. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) ve spojení s § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů za člena  Osadního výboru v místní části Straník

Petra Podzemného, n░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

 

9. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) ve spojení s § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů za člena  Osadního výboru v místní části Straník

Vladimíra Hrušku, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

 

10. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) ve spojení s § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů za člena  Osadního výboru v místní části Straník

Radima Kociána, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

 

11. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) ve spojení s § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů za člena  Osadního výboru v místní části Straník

Ester Palackou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

 

12. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) ve spojení s § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Romana Olbricha předsedou Osadního výboru v místní části Straník.

Přílohy
8. SPD_nominace_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
9. KDU_CSL_nominace_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
10. Projekty_pro_NJ_nominace_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
11. Hrachovec_OV_Stranik_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
12. Kocian_OV_Stranik_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
13. Olbrich_a_spol_OV_Stranik_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
14. Palacka_OV_Stranik_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:JUDr. Dagmar Veličková, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města na ustavujícím zasedání rozhodlo o zřízení mj. osadního výboru v místní části Straník. Členy osadních výborů jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou byl osadní výbor zřízen, a  jsou určeni (zvoleni) zastupitelstvem obce  (§ 120 odst.2 zákona o obcích, dále jen "zákon").Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 117 odst. 4 zákona). Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo z řad členů osadního výboru (§ 120 odst.3 zákona).

Starosta města vyzval zástupce volebních stran, kteří získali mandát/mandáty v zastupitelstvu města, k nominacím na členy osadních výborů. Zároveň  vyzval v Novojičínském zpravodaji občany města - zájemce o práci v osadních výborech, aby se přihlásili. O členství v osadním výboru v místní části Straník mimo nominace volebních stran projevili zájem občané - viz přílohy předloženého materiálu.
 

Nominace na člena osadního výboru předložili zástupci těchto volebních stran:
1. Projekty pro NJ
2. SPD
3. KDU-ČSL

Nominace  jsou přílohami předloženého materiálu.
 

Materiál byl projednán na schůzi Rady města dne 30.11.2022. Rada města nepřijala usnesení  k těmto původním bodům  návrhu usnesení:
 

Rada města
2.doporučuje Zastupitelstvu města   zvolit podle § 84 odst.2 písm.l) ve spojení s § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za člena Osadního výboru v místní části Straník Milana Grestenbergera, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ (SPD),
 

11. doporučuje Zastupitelstvu města   zvolit podle § 84 odst.2 písm.l) ve spojení s § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za člena Osadního výboru v místní části Straník  Vladimíra Hrachovce, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

 

V ostatním Rada města doporučila přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Lucie Štěpánová

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje po jednotlivých
         bodech.
 

Zpracovala: JUDr. Dagmar Veličková, OKVM
 

Datum: 02.12.2022