Bod programu č. 11
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Volba členů a předsedy Osadního výboru v místní části Loučka
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) ve spojení s § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za členy  Osadního výboru v místní části Loučka tyto občany:
 

1. Aleš Elicer░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ (Je čas na změnu)
2. Josef Hub░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ (ANO 2011)
3. Pavel Liška░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ (SPD)
4. Dominik Haken░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ (Víc pro Nový Jičín
    s ČSSD)
5. Růžena Oravová░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ (Víc pro Nový Jičín
    s ČSSD)
6. Marcela Štěpánová░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ (ODS)
7. Lucie Jaroňová░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ (ODS)
8. Martin Gazda░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ (Zelení s Piráty, TOP
    09 a STAN)
9. Libor Pístecký░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ (Zelení s Piráty, TOP 09
    a STAN),

2. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) ve spojení s § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Josefa Huba předsedou Osadního výboru v místní části Loučka.

Přílohy
7. ANO_2011_nominace_OV_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
8. Zeleni_s_Piraty_TOP09_a_STAN_nominace_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
9. SPD_nominace_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
10. ODS_nominace_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
11. Vic_pro_NJ_nominace_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
12. Je_cas_na_zmenu_nominace_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:JUDr. Dagmar Veličková, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města na ustavujícím zasedání rozhodlo mj. o zřízení Osadního výboru v místní části Loučka. Členy osadních výborů jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou byl osadní výbor zřízen, a  jsou určeni (zvoleni) zastupitelstvem obce  (§ 120 odst.2 zákona o obcích, dále jen "zákon").Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 117 odst. 4 zákona). Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo z řad členů osadního výboru (§ 120 odst.3 zákona).

Starosta města vyzval zástupce volebních stran, kteří získali mandát/mandáty v zastupitelstvu města, k nominacím na členy osadních výborů. Zároveň  vyzval v Novojičínském zpravodaji občany města - zájemce o práci v osadních výborech, aby se přihlásili. O členství v osadním výboru mimo nominace volebních stran  občané s trvalým pobytem  v této místní části neprojevili zájem.
 

Nominace na členy osadního výboru předložili zástupci těchto volebních stran:
1. Je čas na změnu
2. ANO 2011
3. SPD
4. Víc pro Nový Jičín s ČSSD
5. ODS
6. Zelení s podporou Pirátů, TOP 09 a STAN.

 

Nominace  jsou přílohami předloženého materiálu.

 

Materiál byl projednán na schůzi Rady města dne 30.11.2022. Rada města doporučila přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Lucie Štěpánová

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.
 

Zpracovala: JUDr. Dagmar Veličková, OKVM
 

Datum: 02.12.2022