Bod programu č. 7
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Volba členů a předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za člena  Kontrolního výboru

 

Jaromíra Kremla, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ (Je čas na změnu),
 

2. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za člena Kontrolního výboru
 

Viktora Dudáka░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ (ANO 2011),
 

3. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za člena Kontrolního výboru
 

Kateřinu Pořízkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ (SPD),
 

4. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za člena Kontrolního výboru

 

Pavla Andrýska, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ (Víc pro Nový Jičín s ČSSD),
 

5. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za člena Kontrolního výboru
 

René Lossmanna, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ (ODS),
 

6. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  za člena Kontrolního výboru


Jaromíra Koutného, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ (KDU-ČSL),

 

7. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za člena Kontrolního výboru

Zbyňka Pavelka, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ (Zelení s Piráty, TOP 09 a STAN),
 

8. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za člena Kontrolního výboru

 

Jiřího Kleina, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ (Víc pro Nový Jičín s ČSSD),

 

9. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Jiřího Kleina předsedou Kontrolního výboru.

Přílohy
8. ANO_2011_nominace_FV_KV_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
9. Vic_pro_NJ_nominace_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
10. Zeleni_s_Piraty_TOP09_a_STAN_nominace_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
11. SPD_nominace_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
12. ODS_nominace_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
13. KDU_CSL_nominace_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
14. Je_cas_na_zmenu_nominace_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:JUDr. Dagmar Veličková, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města  na ustavujícím zasedání zřídilo kontrolní výbor a určilo počet jeho členů na 9.  Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 117 odst.4 zákona o obcích). Členem kontrolního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadě (§ 119 odst.3 zákona o obcích).
 

Starosta vyzval volební strany, které získaly mandát/mandáty v zastupitelstvu, k nominacím na členy výborů Zastupitelstva města. Nominace jsou přílohou předloženého materiálu.
 

Materiál byl projednán na schůzi Rady města 30.11.2022. Rada města doporučila přijmout usnesení v navrženém znění.
 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Lucie Štěpánová

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje po jednotlivých bodech.
 

Zpracovala: JUDr. Dagmar Veličková, OKVM

 

Datum: 01.12. 2022