Bod programu č. 13
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Volba členů a předsedy Osadního výboru v místní části Žilina
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst. 2 písm. l) ve spojení s § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za členy  Osadního výboru v místní části Žilina tyto občany:
 

1. Ivo Biener░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ (Ano 2011)
2. Jindřich Beneš░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ (ANO 2011)
3. Milena Burgertová░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ (SPD)
4. Miroslav Rešl░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ (Víc pro Nový Jičín
    s ČSSD)
5. Jana Holáňová░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ (KDU-ČSL)
6. Petr Nehasil░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ (KDU-ČSL)
7. Eva Chrobáková░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ (Zelení
    s Piráty, TOP 09 a STAN)
8. Kristina Mináriková░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ (Zelení s Piráty,
    TOP 09 a STAN)
9. Milan Chrobák░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ (Zelení
    s Piráty, TOP 09 a STAN),

2. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) ve spojení s § 120 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, paní Janu Holáňovou předsedou Osadního výboru v místní části Žilina.

Přílohy
6. ANO_2011_nominace_OV_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
7. Zeleni_s_Piraty_TOP09_a_STAN_nominace_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
8. SPD_nominace_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
9. KDU_CSL_nominace_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
10. Vic_pro_NJ_nominace_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:JUDr. Dagmar Veličková, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města na ustavujícím zasedání rozhodlo o zřízení osadních výborů , mj. v místní části Žilina. Členy osadních výborů jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou byl osadní výbor zřízen, a  jsou určeni (zvoleni) zastupitelstvem obce  (§ 120 odst.2 zákona o obcích, dále jen "zákon").Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 117 odst. 4 zákona). Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo z řad členů osadního výboru (§ 120 odst.3 zákona).

Starosta města vyzval zástupce volebních stran, kteří získali mandát/mandáty v zastupitelstvu města, k nominacím na členy osadních výborů. Zároveň  vyzval v Novojičínském zpravodaji občany města - zájemce o práci v osadních výborech, aby se přihlásili. O členství v osadním výboru v místní části Žilina mimo nominace volebních stran občané  s trvalým pobytem v této místní části neprojevili zájem.


Nominace na členy Osadního výboru v místní části Žilina předložili zástupci těchto volebních stran:

1. ANO 2011
2. SPD
3. Víc pro Nový Jičín s ČSSD
4. KDU-ČSL
5. Zelení s podporou Pirátů, TOP 09 a STAN.

Nominace  jsou přílohami předloženého materiálu.
 

Materiál byl projednán na schůzi Rady města dne 30.11.2022. Rada města doporučila přijmout usnesení v navrženém znění.
 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Lucie Štěpánová

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.
          
Zpracovala: JUDr. Dagmar Veličková, OKVM
 

Datum: 02.12.2022