Bod programu č. 33
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Návrhy na pořízení změny územního plánu Nový Jičín
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu pana Ing. P░░ H░░░ , nar. ░░░░ ░░ a paní V░░ H░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , oba trvale bytem ░░░░ ░░ 741 01 Nový Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 877/1 v obci Nový Jičín, k. ú. Straník z plochy ZS – zeleň – soukromá a vyhrazená na plochu BV – bydlení individuální – venkovské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 1 předloženého materiálu.

2. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu paní Bc. Š░░░ S░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ 741 01 Nový Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 252/1 v obci Nový Jičín, k. ú. Straník z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu bydlení - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 2 předloženého materiálu.

3. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu paní J░░░ M░░░░ , nar. ░░░░ ░░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ 741 01 Nový Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/70 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI - bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.

4. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu paní J░░ K░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ 741 01 Nový Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/86 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI - bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.

5. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu pana Ing. J░░░ K░░░ , nar. ░░░░ ░░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ 741 01 Nový Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/84 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI - bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.

6. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu paní Ing. Z░░░░ M░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ trvale bytem ░░░░ ░░░ 742 57 Libhošť, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/65 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI - bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.

7. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu paní D░░░░ B░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ 742 11 Hodslavice, paní Y░░░ G░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ 741 01 Nový Jičín, paní A░░ K░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 741 01 Nový Jičín a pana R░░░░ T░░░░ , nar. ░░░░ ░░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ 741 01 Nový Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/78 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI - bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.

8. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu pana Ing. M░░░ M░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 741 01 Bernartice nad Odrou, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/83 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI - bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.

9. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu paní E░░░ P░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ 741 01 Nový Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/68 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI - bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.

10. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu pana Ing. M░░░ F░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ 741 01 Starý Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/88 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI - bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.

11. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu pana V░░░░ ░ R░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░ 741 01 Starý Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/73 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI - bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.

12. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu paní Ing. S░░░░ H░░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 741 01 Nový Jičín, paní I░░░ K░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ 741 01 Hostašovice a paní V░░░░ S░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ 741 01 Nový Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/81 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI - bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.

13. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu paní Bc. P░░░░ Č░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ 742 21 Kopřivnice a paní S░░ Č░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 130 00 Praha 3, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/124 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI - bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.

14. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu paní L░░░ B░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ 741 01 Nový Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/66 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI - bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.

15. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu pana J░░░ O░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ 741 01 Nový Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/71 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI - bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.

16. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu pana Ing. Bc. V░░░░ Š░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ 736 01 Havířov, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/128 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI - bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.

17. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu pana Ing. O░░░░ Č░░ Ph.D., nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ 634 00 Brno, pana O░░░░ Č░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 101 00 Praha 10 a pana Ing. V░░░░ Č░░ , nar. ░░░░ ░░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ 190 00 Praha 9, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/85 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI - bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.

18. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu paní D░░ B░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ 742 66 Štramberk, týkající se změny funkčního využití pozemků parc. č. 509/131 a 509/191 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI - bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.

19. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu pana T░░░░ M░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ 741 01 Nový Jičín, pana A░░ M░░ , nar. ░░░░ ░░ trvale bytem ░░░░ ░░ 671 82 Dobšice a pana Ing. I░░ M░░░ nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░ 741 01 Nový Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/82 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI - bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.

20. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu paní Ing. M░░░░ V░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ 741 01 Nový Jičín a paní A░░ G░░░░ ░░░ , nar. ░░░░ ░░░░ ░░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ 742 71 Hodslavice, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/72 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI - bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.

21. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu paní L░░ G░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ 741 01 Nový Jičín, paní B░░░ K░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ 741 01 Nový Jičín, paní P░░ K░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ 741 01 Nový Jičín, paní Z░░░░ M░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ 741 01 Nový Jičín, paní J░░ N░░░░ , nar. ░░░░ ░░  trvale bytem ░░░░ ░░░░ 742 58 Příbor, paní A░░ R░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ 741 01 Nový Jičín, pana J░░░ Š░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ 741 01 Nový Jičín a pana Ing. Z░░░░ Š░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ 741 01 Nový Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/74 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI - bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.

22. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu pana Mgr. I░░ H░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem  ░░░░ ░░░ 742 42 Šenov u Nového Jičína a pana M░░░ H░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ 147 00 Praha 4, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/80 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI - bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.

23. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu manželů M░░░ T░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ a Ž░░░ T░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , oba trvale bytem ░░░░ ░░░░ 742 42 Šenov u Nového Jičína, týkající se změny funkčního využití části pozemku parc. č. 579/3 v obci Nový Jičín, k. ú. Bludovice u Nového Jičína, z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu umožňující výstavbu rodinného domu - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 4 předloženého materiálu.

24. a) rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu společnosti DOTEX PARK, a.s., se sídlem Dolní brána 679/53, 741 01 Nový Jičín, IČO 09706143, týkající se změny funkčního využití pozemků parc. č. 53, 54/2, st. 65/1, st. 65/3, st. 66, st. 67, st. 68, st. 69, 343, 344/16, 344/18, st. 1832 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, z plochy VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba na plochu umožňující bytové domy a související občanskou, dopravní a technickou vybavenost - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 5 předloženého materiálu.

 

b) podmiňuje
v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona pořízení změny územního plánu Nový Jičín úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona navrhovateli společnosti DOTEX PARK, a.s., se sídlem Dolní brána 679/53, 741 01 Nový Jičín, IČO 09706143, na jehož návrh a z jeho výhradní potřeby je změna územního plánu vyvolána.

25. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu pana Ing. R░░░░ G░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem a pana D░░░ H░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ 742 13 Studénka, týkající se změny funkčního využití části pozemku parc. č. 92 a pozemků parc. č. 93 a 94, v obci Nový Jičín, k. ú. Loučka u Nového Jičína z plochy ZS – zeleň – soukromá a vyhrazená na plochu BV – bydlení individuální – venkovské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 6 předloženého materiálu.

26. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu pana Ing. R░░░ H░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ 181 00 Praha, týkající se změny funkčního využití části pozemku parc. č. 546/1 a pozemku parc. č. 541/8 v obci Nový Jičín, k. ú. Kojetín u Starého Jičína, z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BV – bydlení individuální – venkovské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 7 předloženého materiálu.

27. bere na vědomí

podle ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, informaci o odmítnutých návrzích na změny územního plánu Nový Jičín týkajících se:

Přílohy
2. Důvodová zpráva - anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
3. Příloha č. 1 - mapové podklady k pozemku parc. č. 877/1 v k . ú. Straník (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. Příloha č. 2 - mapové podklady k pozemku parc. č. 252/1 v k. ú. Straník (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. Příloha č. 3 – mapové podklady k pozemkům parc. č. 509/65, 509/66, 509/68, ... v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí (Neveřejná, Bez osobních údajů)
6. Příloha č. 4 - mapové podklady k pozemku parc. č. 579/3 v k. ú. Bludovice u Nového Jičína (Neveřejná, Bez osobních údajů)
7. Příloha č. 5 - mapové podklady k pozemkům parc. č. 53, 54/2, st. 65/1, st. 65/3, st. 66, st. 67, st. 68, st. 69, 343, 344/16, 344/18, st. 1832 v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí (Neveřejná, Bez osobních údajů)
8. Příloha č. 6 - mapové podklady k pozemkům parc. č. 92, 93 a 94 v k. ú. Loučka u Nového Jičína (Neveřejná, Bez osobních údajů)
9. Příloha č. 7 - mapové podklady k pozemkům parc. č. 546/1 a 541/8 v k. ú. Kojetín u Starého Jičína (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:na 3. schůzi Rady města Nový Jičín konané dne 30.11.2022
Předkládá:Jaroslav Perútka, 3. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kateřina Riedlová, Odbor územního plánování a stavebního řádu
Důvodová zpráva:

Důvodová zpráva k problematice návrhů na pořízení změny územního plánu Nový Jičín je součástí samostatné přílohy.

 

Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad
Ing. Mgr. Jan Ševčík
 
Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje po jednotlivých bodech.

 

Zpracovala: Ing. Kateřina Riedlová
 

Datum: 05.12.2022