Bod programu č. 34
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Podání občanů „Petice – nesouhlas k záměru města Nového Jičína se změnou územního plánu a revitalizace veřejného prostranství bývalého Horního nádraží v katastrálním území Nový Jičín – Horní Předměstí“
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

odpověď na podnět občanů ze dne 01.09.2022 nazvaný „Petice – nesouhlas k záměru města Nového Jičína se změnou územního plánu a revitalizace veřejného prostranství bývalého Horního nádraží v katastrálním území Nový Jičín – Horní Předměstí“, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
3. Příloha č. 1 - Odpověď na podnět - anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. Příloha č. 2 - Podnět - anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:na 3. schůzi Rady města Nový Jičín konané dne 30.11.2022
Předkládá:Jaroslav Perútka, 3. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kateřina Riedlová, Odbor územního plánování a stavebního řádu
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města je předkládáno podání občanů „Petice – nesouhlas k záměru města Nového Jičína se změnou územního plánu a revitalizace veřejného prostranství bývalého Horního nádraží v katastrálním území Nový Jičín – Horní Předměstí“, které bylo iniciováno občany na ul. Rybníčky v Novém Jičíně (viz příloha č. 2).

Odpověď na podání zpracoval Odbor územního plánování a stavebního řádu společně s Odborem rozvoje města a investic (viz příloha č. 1). Jejím obsahem je objasnění procesu pořizování změny územního plánu týkající se předmětné lokality a vysvětlení záměrů a zájmů města v lokalitě bývalého  Horního nádraží v Novém Jičíně.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Lucie Štěpánová
 
Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.
 
Zpracovala: Ing. Kateřina Riedlová
 
Datum: 3.11.2022