Bod programu č. 3
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Zpráva o činnosti Rady města za období od 21.09.2022 do 30.11.2022
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady města za období od 21.09.2022 do 30.11.2022.

Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:JUDr. Dagmar Veličková, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Starosta města podává v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstvu města (čl.3 odst.3) "Zprávu o činnosti Rady města za období od 21.09.2022 do 30.11.2022".


V uvedeném období se konaly:
- 65. schůze Rady města 21.09.2022 v řádném termínu
- 66. schůze Rady města 05.10.2022 v mimořádném termínu
- 67. schůze Rady města 19.10.2022 v řádném termínu
- 1. schůze Rady města 02.11.2022 v řádném termínu
- 2. schůze Rady města 09.11.2022 v řádném termínu
- 3. schůze Rady města 30.11.2022 v řádném termínu


Usnesení z výše uvedených schůzí jsou k dispozici na webu "Portál pro členy RM a ZM Nový Jičín" a pro veřejnost v anonymizované podobě na webu města.


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracovala: Diana Martinásková, DiS.

Datum: 30.11.2022