Bod programu č. 7
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Změna v určení počtu členů osadních výborů
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. mění

usnesení č. 55/2Z/2022 ze dne 19.12.2022, kterým rozhodlo určit počet členů osadních výborů v místních částech tak, že nově zní takto:
 

ZM rozhodlo určit podle § 120 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů osadních výborů takto:
 

a. Osadní výbor v místní části Loučka ........11 členů
b. Osadní výbor v místní části Bludovice ...........9 členů
c. Osadní výbor v místní části Žilina....................9 členů
d. Osadní výbor v místní části Kojetín...............11 členů
e. Osadní výbor v místní části Straník ..............11 členů.

Přílohy
2. nominace_Simickovi_OV_Loucka_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Michal Horuta, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města usnesením č 55/2Z/2022 ze dne19.12.2022 určilo počet členů osadních výborů v místních částech Loučka (9), Bludovice(9), Žilina (9), Kojetín (11) a Straník (11).  S ohledem na nominaci dalších dvou občanů s trvalým pobytem v místní části Loučka  na členy Osadního výboru a s ohledem na předpoklad jejich zvolení je nezbytné nejprve rozhodnout o změně původního usnesení Zastupitelstva města a  určit vyšší počet členů Osadního výboru v místní části Loučka.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Lucie Štěpánová

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracovala: JUDr. Dagmar Veličková, OKVM

 

Datum: 23.02.2023