Bod programu č. 8
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Volba členů Osadního výboru v místní části Loučka
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. volí

podle § 84 odst.2 písm. l) ve spojení s § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za členy Osadního výboru v místní části Loučka tyto občany:
 

a. Jan Šimíček, ░░░░ ░░░░ Nový Jičín, Loučka,░░░░ ░░

b. Jan Šimíček, ░░░░ ░░░░ ░ Nový Jičín, Loučka,░░░░ ░░

Přílohy
2. nominace_Simickovi_OV_Loucka_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Michal Horuta, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Starosta města obdržel nominace dalších dvou občanů s trvalým pobytem v místní části Loučka na členy  Osadního výboru. Za předpokladu, že Zastupitelstvo města rozhodne o navýšení počtu členů v tomto osadním výboru z 9 na 11, bude možné rozhodovat o jejich zvolení.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Lucie Štěpánová

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracovala: JUDr. Dagmar Veličková, OKVM

 

Datum: 23.02.2023