Bod programu č. 9
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Volba předsedy Kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. volí

podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Jiřího Kleina předsedou Kontrolního výboru.

Přílohy
2. KV_nominace_Vic_pro_Novy_Jicin_2023_anonym.xlsx (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Michal Horuta, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Na zasedání Zastupitelstva města dne 19.12.2022 byli zvoleni členové Kontrolního výboru a nebyl zvolen jeho předseda. Volební strana Víc pro Nový Jičín předložila opětovně nominaci Jiřího Kleina na předsedu Kontrolního výboru. Nominace je přílohou předloženého materiálu.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Lucie Štěpánová

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracovala: JUDr. Dagmar Veličková, OKVM

 

Datum: 24.02.2023