Bod programu č. 10
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Změna v určení počtu členů Kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. mění

usnesení č. 26/1Z/2022 ze dne 24.10.2022, kterým byl určen počet členů Kontrolního výboru na 9 tak, že nově zní takto:

 

Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. určuje
počet členů kontrolního výboru: 7.

Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Michal Horuta, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města určilo na ustavujícím zasedání dne 24.10.2022 usnesením č. 26/1Z/2022  počet členů Kontrolního výboru na 9. Protože nebyly předloženy další nominace na členy, doporučuje se Zastupitelstvu města  změnit předmětné usnesení a určit nově počet členů Kontrolního výboru na 7.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Lucie Štěpánová

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracovala: JUDr. Dagmar Veličková, OKVM

 

Datum: 23.02.2023