Bod programu č. 3
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Zpráva o činnosti Rady města za období od 21.12.2022 do 22.02.2023
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady města za období od 21.12.2022 do 22.02.2023.

Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Michal Horuta, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Starosta města podává v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstvu města (čl. 3 odst. 3) "Zprávu o činnosti Rady města za období od 21.12.2022 do 22.02.2023".


V uvedeném období se konaly:
- 4. schůze Rady města 21.12.2022 v řádném termínu
- 5. schůze Rady města 18.01.2023 v řádném termínu
- 6. schůze Rady města 01.02.2023 v mimořádném termínu
- 7. schůze Rady města 22.02.2023 v řádném termínu


Usnesení z výše uvedených schůzí jsou k dispozici na webu "Portál pro členy RM a ZM Nový Jičín" a pro veřejnost v anonymizované podobě na webu města.


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracovala: Ing. Jitka Štecová

Datum: 23.02.2023