Bod programu č. 3
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Zpráva o činnosti Rady města za období od 22.03.2023 do 31.05.2023
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady města za období od 22.03.2023 do 31.05.2023.

Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Michal Horuta, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Starosta města podává v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstvu města (čl. 7, odst. 7) "Zprávu o činnosti Rady města za období od 22.03.2023 do 31.05.2023".


V uvedeném období se konaly:
- 8. schůze Rady města 22.03.2023 v řádném termínu
- 9. schůze Rady města 05.04.2023 v mimořádném termínu
- 10. schůze Rady města 19.04.2023 v řádném termínu
- 11. schůze Rady města 27.04.2023 v mimořádném termínu
- 12. schůze Rady města 24.05.2023 v řádném termínu
- 13. schůze Rady města 31.05.2023 v mimořádném termínu


Usnesení z výše uvedených schůzí jsou k dispozici na webu "Portál pro členy RM a ZM Nový Jičín" a pro veřejnost v anonymizované podobě na webu města.

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

                                               Mgr. Lucie Štěpánová

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracovala: Ing. Jitka Štecová

Datum: 31.05.2023