Bod programu č. 28
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Sportovní areál na Svinci a jeho dopravní dostupnost
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

informaci o dopravní dostupnosti sportovního areálu na Svinci a jejím ohrožení.

2. pověřuje

Radu města Nový Jičín:

1.

obnovením jednání s majitelem ohrožené komunikace a majiteli souvisejících pozemků pod ohroženou komunikací s cílem tyto nemovitosti získat do vlastnictví města nebo podpořit možnosti pronájmu pozemků současnému majiteli cesty.

2.

vypracováním územní, vlastnické a ekonomické analýzy vybudování náhradní příjezdové komunikace do areálu z Loučky.

3.

vypracováním analýzy nového využití příjezdové městské komunikace z Kojetína pro veřejnost, s možností parkování na této komunikaci v blízkosti horní části sportovního areálu na Svinci.

Přílohy
1. Mapa - cesta pod Svinec (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Mapa - zemědělská účelová komunikace - anonymizováno (Neveřejná, Anonymizovaná)
5. Kolaudační rozhodnutí - anonymizováno (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:MUDr. Pavel Andrýsek, Zastupitelstvo města
Zpracoval:Mgr. Michal Horuta, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:


Sportovní areál na Svinci je historické novojičínské sportoviště, které v posledních letech slouží k celoročnímu lyžování a řadě dalších volnočasových aktivit občanů. Základem jeho dostupnosti pro veřejnost je příjezdová komunikace z Loučky. Ta je tvořena městskou komunikací, která je pokračováním ulice Na Drážkách a navazující zemědělskou účelovou komunikací, která končí na parkovací ploše v areálu. Dne 10.10.2023 skončí povolení k užívání této účelové komunikace. Jejím majitelem je Ing. J P░░░░ , zastavěná plocha pod komunikací patří majitelům souvisejících pozemků. 3 z nich zatím nedali souhlas s prodloužením povolení. Pokud se do uvedené doby nepodaří povolení vyjednat, dojde k zásadnímu omezení funkčnosti areálu. Zmařena pak bude i investice do městské části příjezdové komunikace, jejíž rekonstrukce proběhla v r. 2003. Zhorší se také obslužnost navazujících pozemků včetně lesního pozemku města.

Zachování ohrožené komunikace je podmínkou pro udržení současného využití oblíbené novojičínské rekreační a sportovní lokality. Patří mezi priority občanů Nového Jičína, o čemž opakovaně svědčí výsledky anket Veřejného fóra. V případě selhání veškerého úsilí o udržení současného stavu přichází v úvahu nouzové řešení. Tím by bylo zpřístupnění městké komunikace z Kojetína k chatě Svinec pro dopravu a parkování veřejnosti. Strategickým řešením by pak bylo vybudování nové komunikace do dolní části areálu z Loučky.

Podněty:  Lyžařský klub Svinec z.s., občané města a výsledky anket Veřejného fóra 2022, 2023

Zastupitelstvo města může pro vyřešení nebo zmírnění následků hrozícího stavu pověřit Radu města k následujícím krokům:
 

1. zapojit se do nových jednání s majiteli pozemků pod ohroženou komunikací s cílem tyto pozemky a celou komunikaci získat do vlastnictví města nebo podpořit možnosti jejich pronájmu současnému majiteli cesty.

2. vypracovat územní, vlastnickou a ekonomickou analýzu vybudování náhradní příjezdové komunikace do areálu z Loučky.

3. vypracovat analýzu využití příjezdové městské komunikace z Kojetína pro veřejnost, s  možností parkování v blízkostí horní části sportovního areálu na Svinci.


Zpracoval: MUDr. Pavel Andrýsek

Datum: 26.05.2023