Bod programu č. 3
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 8. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.03.2024
Zpráva o činnosti Rady města za období od 13.12.2023 do 14.02.2024
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady města za období od 13.12.2023 do 14.02.2024.

Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Michal Horuta, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Starosta města podává v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstvu města (čl. 7, odst. 7) "Zprávu o činnosti Rady města za období od 13.12.2023 do 14.02.2024".


V uvedeném období se konaly:
- 21. schůze Rady města 13.12.2023 v řádném termínu
- 22. schůze Rady města 17.01.2024 v řádném termínu
- 23. schůze Rady města 14.02.2024 v řádném termínu.


Usnesení z výše uvedených schůzí jsou k dispozici na webu "Portál pro členy RM a ZM Nový Jičín" a pro veřejnost v anonymizované podobě na webu města.

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

                                               Mgr. Lucie Štěpánová

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracovala: Ing. Jitka Štecová

Datum: 20.02.2024