Bod programu č. 3
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Zpráva o činnosti Rady města za období od 20.03.2024 do 05.06.2024
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady města za období od 20.03.2024 do 05.06.2024.

Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Michal Horuta, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Starosta města podává v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstvu města (čl. 7, odst. 7) "Zprávu o činnosti Rady města za období od 20.03.2024 do 05.06.2024".


V uvedeném období se konaly:
- 24. schůze Rady města 20.03.2024 v řádném termínu,
- 25. schůze Rady města 03.04.2024 v mimořádném termínu,
- 26. schůze Rady města 17.04.2024 v řádném termínu,
- 27. schůze Rady města 22.05.2024 v řádném termínu,
- 28. schůze Rady města 05.06.2024 v mimořádném termínu.


Usnesení z výše uvedených schůzí jsou k dispozici na webu "Portál pro členy RM a ZM Nový Jičín" a pro veřejnost v anonymizované podobě na webu města.

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

                                               Mgr. Eva Fabíková

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracovala: Ing. Jitka Štecová

Datum: 05.06.2024