Bod programu č. 32
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci z rozpočtu města (staženo z programu)
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. staženo z programu 9. ZM

dne 07.06.2024.

Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Staženo z programu 9. ZM.