Bod programu č. 4
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 8. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.03.2024
Zpráva o kontrole plnění usnesení ZM
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

zprávu o kontrole plnění usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 11.12.2023.

Přílohy
1. Zprava_o_kontrole_plneni_usneseni_7_ZM.docx (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Kontrolní výbor dne 14.02.2024.
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Bc. Anna Hubová, Odbor kontrolní
Důvodová zpráva:

Zpráva o kontrole plnění usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín byla projednána na 6. schůzi kontrolního výboru ZM dne 14.02.2024. Členové kontrolního výboru ZM zprávu schválili a s obsahem textu souhlasí.

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Michal Horuta

 

 

Datum: 19.02.2024