Bod programu č. 49
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Návrhy na pořízení změny územního plánu Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, lokalita Pod Skalkou
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu Ing. M░░░░ V░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ 741 01 Nový Jičín a paní A░░ G░░░░ ░░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ 742 71 Hodslavice, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/72 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI – bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské.

2. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu pana T░░░░ M░░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░ 741 01 Nový Jičín, pana A░░ M░░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░ 671 82 Dobšice a Ing. I░░ M░░ , nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░ , 741 01 Nový Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/82 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI – bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské.

3. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu Ing. Z░░░░ M░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░ 742 57 Libhošť, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/65 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI – bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské.

4. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu paní J░░░ M░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ 741 01 Nový Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/70 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI – bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské.

5. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu Ing. M░░░ M░░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 741 01 Bernartice nad Odrou, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/83 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI – bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské.

6. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu paní L░░░ B░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░ 741 01 Nový Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/66 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI – bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské.

7. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu pana V░░░░ ░ R░░ nar. ░░░░ ░░ bytem J░░░░ ░ 741 01 Starý Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/73 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI – bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské.

8. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu Ing. M░░░ F░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ 741 01 Starý Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/88 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI – bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské.

9. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu paní D░░ B░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░ 742 66 Štramberk, týkající se změny funkčního využití pozemků parc. č. 509/131 a 509/191 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI – bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské.

10. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu Bc. P░░░░ Č░░░░ ░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░ 742 21 Kopřivnice a paní S░░ Č░░░░ ░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 130 00 Praha 3, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/124 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI – bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské.

11. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu Bc. N░░░ Ž░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 70800 Ostrava, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/75 a 509/195 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI – bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské.

Přílohy
2. Příloha č. 2 – Podrobné stanovisko pořizovatele územního plánu (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Příloha č. 1 - podklady k pozemkům - anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:Jaroslav Perútka, 3. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kateřina Riedlová, Odbor územního plánování a stavebního řádu
Důvodová zpráva:

O pořízení změny územního plánu rozhoduje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce, a to z vlastního podnětu, na návrh orgánu veřejné správy, na návrh občana obce, případně na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce.

 
Byly podány následující návrhy na pořízení změny územního plánu Nový Jičín ze strany fyzických osob:

 

Návrhy č. 1-11:

Pozemky parc. č. 509/65, 509/66, 509/70, 509/71, 509/73, 509/75, 509/82, 509/83, 509/88, 509/124, 509/131, 509/191, 509/195  v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí (viz příloha č. 1)

Návrh na pořízení změny územního plánu vlastníků pozemků parc. č. 509/65, 509/66, 509/70, 509/71, 509/73, 509/75, 509/82, 509/83, 509/88, 509/124, 509/131, 509/191, 509/195 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí týkající se změny funkčního využití uvedených pozemků z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI – bydlení individuální – v rodinných domech – městské a příměstské

 

Důvody uvedené navrhovateli:

„Důvodem změny je umožnění individuální výstavby na území Nového Jičína, pro kterou se dlouhodobě nedostává stavebních pozemků, když v současné době nelze v žádném případě hovořit o tom, že by potřeba takového bydlení mohla být nahrazena nabídkou bydlení v bytových domech, která je taktéž absolutně nedostatečná.“

 

Návrh úhrady nákladů na pořízení změny uvedené navrhovateli:

„Náklady na pořízení změny územního plánu a další náklady nechť nese město Nový Jičín.“

 

Žádosti byly předloženy Komisi architektury a rozvoje města a Komisi životního prostředí k posouzení s následujícím závěrem:

Komise architektury a rozvoje městanedoporučuje návrhu vyhovět.

Komise životního prostředí – nedoporučuje návrhu vyhovět.

 

K návrhu na změnu se dále vyjádřil:

Městský architekt – vyjádření: „Po prostudování dostupných podkladů, včetně územního plánu k danému území a prohlídce předmětné lokality, spatřuji v daném území dva limity:

Prvním limitem je, že v lokalitě se nachází sesuvné území, tzn., že zde není možné dle pravidel pro tvorbu ÚP umisťovat zastavitelné plochy a to zejména pokud město disponuje jinými vhodnými lokalitami pro zástavbu.

Druhým limitem je, dle mého názoru, charakter krajiny, kdy hrana hřebene Skalky po Svinec vytváří přirozenou krajinnou dominantu, která z jihu rámuje město. Daná lokalita, svým lučním charakterem, tuto krajinnou dominantu podtrhuje a tvoří přechodovou část mezi městskou strukturou a přírodně komponovanou krajinou.

Toto sepětí s krajinou vnímám u města Nový Jičín jako velmi vysokou přidanou hodnotu podtrhující charakter města, které leží na rozhraní různých krajinných celků, tedy Poodří a Podbeskydí.

Z výše uvedeného vyplývá, že zástavbu v dané lokalitě nedoporučuji.“

 

Stanovisko pořizovatele (dle § 46 odst. 2 stavebního zákona): Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, posoudil návrh z hlediska souladu s právními předpisy a nedoporučuje návrhu na změnu územního plánu vyhovět. Podrobné stanovisko pořizovatele je přílohou č. 2 tohoto materiálu.

 

Stanovisko RM: Návrh na pořízení změny územního plánu byl projednán na 20. schůzi RM konané dne 22.11.2023. RM doporučila nepořídit navrhované změny územního plánu.

 

 

Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.
                                              Mgr. Michal Horuta
 
Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje po jednotlivých bodech.


Zpracovala: Ing. Kateřina Riedlová 
 

Datum: 23.11.2023