Program 8. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, konaného v termínu dne 11.3.2024
od 13:00 hodin v aule budovy radnice (Masarykovo nám. 1)

změnybod programuúvodní slovozpracovatelé
1Schválení programuKopeckýHoruta
2Určení ověřovatelů zápisuKopeckýHoruta
3Zpráva o činnosti Rady města za období od 13.12.2023 do 14.02.2024KopeckýHoruta
4Zpráva o kontrole plnění usnesení ZMKopeckýHubová
5Zpráva o bezpečnostní situaci na území města Nový Jičín za rok 2023KopeckýRýdel
6Žádost spolku JINAK z.ú. o individuální dotaci z rozpočtu města Nový Jičín (Podpora samostatného bydlení JINAK)KopeckýSusíková
7Žádost Charity Nový Jičín o individuální dotaci z rozpočtu města Nový Jičín (Charitní dům matky Terezy-azylový dům)KopeckýSusíková
8Žádost Slezské diakonie o individuální dotaci z rozpočtu města Nový Jičín (RUT sociální rehabilitace)KopeckýSusíková
9Finanční participace obcí na zajištění sítě sociálních služeb ve správním obvodu ORP – dohoda o ukončení rámcové smlouvy uzavřené s obcí Hladké ŽivoticeKopeckýSusíková
10Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzvaSyrovátkaPospíšilová
11Finanční problematikaDobrozemskýStraková
12Návrh na úpravu výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městaDobrozemskýHoruta
13Prodej části pozemku parc. č. 1602/1, v obci Nový Jičín, v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 2821DobrozemskýŽák
14Nabytí pozemku parc.č. 92 v k.ú. Straník, MPZ 3095DobrozemskýŽák
15Směna částí pozemků parc.č. 465/1 a parc.č. 468/1 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3099DobrozemskýŽák
16Prodej pozemku parc. č. 1055/5 v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3354DobrozemskýŽák
17Nabytí pozemků parc.č. 748/19, parc.č. 755 a parc.č. 756, vše v k.ú. Loučka u Nového Jičína, bezúplatný převod, V 580DobrozemskýŽák
18Nabytí pozemku parc.č. 606 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína, V 595DobrozemskýŽák
19Nabytí pozemků parc.č. 796/3, parc.č. 796/4, parc.č. 796/5, parc.č. 796/6 a parc.č. 796/7, vše v k.ú. Loučka u Nového Jičína, bezúplatný převod, V 600DobrozemskýŽák
20Různé
starosta města
Zkratky změn:
NB = nový bod
OU = opravené nebo doplněné usnesení
DP = doplněné podklady a přílohy