Program 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, konaného v termínu dne 12.6.2023
od 15:00 hodin v aule budovy radnice (Masarykovo nám. 1)

změnybod programuúvodní slovozpracovatelé
1Schválení programuKopeckýHoruta
2Určení ověřovatelů zápisuKopeckýHoruta
3Zpráva o činnosti Rady města za období od 22.03.2023 do 31.05.2023KopeckýHoruta
4Žádost o individuální dotaci v oblasti sociálníKopeckýSusíková
5Finanční problematikaDobrozemskýStraková
6Návrh na prodloužení smlouvy o kontokorentním úvěruDobrozemskýStraková
7Účetní závěrka města Nový Jičín za rok 2022DobrozemskýStraková
8Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2022DobrozemskýStraková
9Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 12/2011 o stanovení míst pro sázkové hryPerútkaHastíková
10Zadání Změny č. 9 Územního plánu Nový JičínPerútkaRiedlová
11Návrhy na pořízení změny územního plánu Nový JičínPerútkaRiedlová
12Program města Nový Jičín na podporu estetizace objektů pro rok 2023 - dotace ex postPerútkaRiedlová
13Program města Nový Jičín na podporu životního prostředí pro rok 2023 - dotace ex postSyrovátkaSchillerová
14Žádost o individuální dotaci - ZO ČSOP Nový Jičín 70/02SyrovátkaNavrátilová
15Žádost o individuální dotaci v oblasti péče o památky - zpřístupnění kostelní věže farního kostela nanebevzetí Panny Marie v Novém JičíněSyrovátkaNavrátilová
16Žádost BEMGE Motocross Nový Jičín, z.s.SyrovátkaNavrátilová
17Žádost KST Nový Jičín, z.s. o prominutí odvodu a příslušenství za porušení rozpočtové kázněSyrovátkaNavrátilová
18Místní Agenda 21 - přijetí deklarace a jmenování odpovědného politikaSyrovátkaPospíšilová
19Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené s pobočným spolkem Andělé Stromu života p.s. (Hluboká, Žilina)DobrozemskýZagorská
20Bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 431/64 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, parc. č. 549/4 a parc. č. 872/46 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, parc. č. 59/1 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, parc.č. 1055/7 a parc. č. 1055/12 v k.ú. Žilina u NJDobrozemskýŽák
21Darování částí pozemků parc. č. 431/62, parc. č. 431/63, parc. č. 431/65, parc. č. 431/69 a parc. č. 431/70, vše v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí a části pozemku parc. č. 474/1 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí Moravskoslezskému kraji, bez MPZDobrozemskýŽák
22Nabytí částí pozemku parc. č. 958/2 v k.ú. Loučka u Nového Jičína a části pozemku parc. č. 658/1 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí formou daru, MPZ 2792DobrozemskýŽák
23Nabytí části pozemku parc. č. 750 v k.ú. Loučka u Nového Jičína formou daru, MPZ 2793DobrozemskýŽák
24OUZáměr prodeje pozemků v průmyslové zóně v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3070DobrozemskýŽák
25Nabytí části pozemku parc.č. 1037/3 v k.ú. Žilina u Nového Jičína formou daru, MPZ V 577DobrozemskýŽák
26Nabytí pozemku parc. č. 682 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí formou daru, MPZ V 584DobrozemskýŽák
27Nabytí pozemku parc.č. 641 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí formou daru, MPZ V 589DobrozemskýŽák
28Sportovní areál na Svinci a jeho dopravní dostupnostAndrýsekHoruta
29Různé
starosta města
Zkratky změn:
NB = nový bod
OU = opravené nebo doplněné usnesení
DP = doplněné podklady a přílohy