Program 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, konaného v termínu dne 11.9.2023
od 15:00 hodin v aule budovy radnice (Masarykovo nám. 1)

změnybod programuúvodní slovozpracovatelé
1Schválení programuKopeckýŠtěpánová
2Určení ověřovatelů zápisuKopeckýHoruta
3Zpráva o činnosti Rady města za období od 21.06.2023 do 23.08.2023KopeckýHoruta
4Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách pro rok 2024KopeckýSusíková
5Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti sociální pro rok 2024KopeckýSusíková
6Program města Nový Jičín na podporu dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě pro rok 2024KopeckýSusíková
7Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péčeKopeckýSusíková
8Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvěKopeckýSusíková
9Dodatek k uzavřené veřejnoprávní smlouvě (MAK Dental s.r.o)KopeckýSusíková
10Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Novojičínsku, na léta 2020-2024KopeckýSusíková
11Aktualizace Sítě sociálních služeb ORP Nový JičínKopeckýSusíková
12Plnění schváleného-upraveného rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový Jičín včetně jeho příspěvkových organizací k 30.06.2023DobrozemskýStraková
13Daňové milostivé létoDobrozemskýStraková
14Darování nemovitostí na ul. U Jezu v části Žilina, Nový JičínDobrozemskýZagorská
15Výsledky Veřejného fóra 2023SyrovátkaPospíšilová
16Žádost o individuální dotaci v oblasti péče o památky - měšťanský dům č.p. 91 na ul. Křižíkova 7, Nový Jičín - obnova objektuSyrovátkaNavrátilová
17Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města na financování účasti na MČR a MS v latinsko-amerických tancíchSyrovátkaNavrátilová
18Program na obnovu kulturních památek, památkově chráněných nemovitostí a významných objektů v Novém Jičíně pro rok 2024SyrovátkaNavrátilová
19Program města Nový Jičín na podporu jednorázových sportovních akcí pro rok 2024 - SPORT ASyrovátkaNavrátilová
20Program města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 20 let pro rok 2024 - SPORT BSyrovátkaNavrátilová
21Program města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dospělých nad 20 let pro rok 2024 - SPORT CSyrovátkaNavrátilová
22Program města Nový Jičín na podporu provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení pro rok 2024 - SPORT DSyrovátkaNavrátilová
23Program města Nový Jičín na podporu jednorázových kulturních akcí pro rok 2024 - KULTURA ASyrovátkaNavrátilová
24Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v kulturní oblasti pro rok 2024 - KULTURA BSyrovátkaNavrátilová
25Program města Nový Jičín na podporu jednorázových akcí v oblasti využití volného času pro rok 2024 - VOLNOČAS ASyrovátkaNavrátilová
26Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti využití volného času pro rok 2024 - VOLNOČAS BSyrovátkaNavrátilová
27Zrušení vnitřních předpisůDobrozemskýJorpalidisová
28Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2022DobrozemskýŽák
29Darování pozemku parc.č. 1481/3 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, bez MPZDobrozemskýŽák
30Prodej pozemku parc. č. 479/3 v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 299DobrozemskýŽák
31Nedoporučený bezúplatný převod pozemku parc.č. 642 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3036DobrozemskýŽák
32Výstavba RD Pod Skalkou – 3. etapa – změna zastavovací studie, MPZ 3066DobrozemskýŽák
33Prodej pozemku parc. č. 653 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína, MPZ 3096DobrozemskýŽák
34Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. st. 1881/3 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3097DobrozemskýŽák
35Prodej pozemku parc. č. 763/2 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3098DobrozemskýŽák
36Prodej části pozemku parc. č. 218/29, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3139DobrozemskýŽák
37Prodej pozemků parc. č. st. 1951, parc. č. st. 1952, parc. č. st. 1970, parc. č. st. 1706, parc. č. st. 1934, parc. č. st. 1828, parc. č. 277/3, parc. č. 301/2, parc. č. 301/31, parc. č. 277/67 a parc. č. 506/12, vše v k. ú. NJ – Dolní Předměstí, MPZ 3193DobrozemskýŽák
38Prodej pozemků parc. č. 31/2, parc. č. 31/3 a parc. č.795/73 v k. ú. Loučka u Nového Jičína, MPZ 3335DobrozemskýŽák
39Směna části pozemku parc. č. 448/2 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí za pozemek parc. č. 217/2 v k. ú. Bludovice u Nového Jičína, MPZ 3340DobrozemskýŽák
40Darování pozemku parc. č. 1927, v k.ú. Šenov u Nového Jičína, obci Šenov u Nového Jičína, MPZ 3342DobrozemskýŽák
41Prodej nebo pronájem části pozemku parc. č. 188/12 a části pozemku parc. č. 135/1 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3348DobrozemskýŽák
42Nabytí části pozemku parc.č. 835/1 v k.ú. Straník, MPZ V 583DobrozemskýŽák
43Nabytí části pozemku parc.č. 641 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, formou daru, V 589DobrozemskýŽák
44Nabytí části pozemku parc. č. 479/16 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, V 593DobrozemskýŽák
45Různé
starosta města
Zkratky změn:
NB = nový bod
OU = opravené nebo doplněné usnesení
DP = doplněné podklady a přílohy