Program 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, konaného v termínu dne 10.6.2024
od 13:00 hodin v aule budovy radnice (Masarykovo nám. 1)

změnybod programuúvodní slovozpracovatelé
1Schválení programuKopeckýHoruta
2OUUrčení ověřovatelů zápisuKopeckýHoruta
3DPZpráva o činnosti Rady města za období od 20.03.2024 do 05.06.2024KopeckýHoruta
4Zpráva o kontrole plnění usnesení ZMKleinHubová
5Výsledek kontroly provedené kontrolním výborem Zastupitelstva města Nový JičínKleinHubová
6Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu občanů Novojičínska v pobytových sociálních zařízeních pro rok 2024KopeckýSusíková
7Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu jednorázových akcí v oblasti sociální pro rok 2024KopeckýSusíková
8Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách pro rok 2025KopeckýSusíková
9Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti sociální pro rok 2025KopeckýSusíková
10Program města Nový Jičín na podporu dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě pro rok 2025KopeckýSusíková
11Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče pro rok 2025KopeckýSusíková
12Aktualizace Sítě sociálních služeb ORP Nový JičínKopeckýSusíková
13Finanční problematikaDobrozemskýStraková
14Účetní závěrka města Nový Jičín za rok 2023DobrozemskýStraková
15Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2023DobrozemskýStraková
16Informace o účtech města Nový Jičín k 13.05.2024DobrozemskýStraková
17Prodej objektu bývalé požární zbrojnice v části KojetínDobrozemskýZagorská
18Budoucí nabytí tribuny atletického a fotbalového stadionu darem od Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z. s.DobrozemskýZagorská
19Pojmenování nových ulic v lokalitě Pod SkalkouPerútkaKelnarová
20Změna č. 8 Územního plánu Nový JičínPerútkaRiedlová
21Obsah změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nový Jičín pořizované zkráceným postupemPerútkaRiedlová
22Návrh na pořízení změny územního plánu Nový JičínPerútkaRiedlová
23Program na obnovu kulturních památek, památkově chráněných nemovitostí a významných objektů v Novém Jičíně pro rok 2025SyrovátkaNavrátilová
24Program města Nový Jičín na podporu jednorázových sportovních akcí pro rok 2025 – SPORT ASyrovátkaNavrátilová
25Program města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 20 let pro rok 2025 – SPORT BSyrovátkaNavrátilová
26Program města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dospělých nad 20 let pro rok 2025 – SPORT CSyrovátkaNavrátilová
27Program města Nový Jičín na podporu provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení pro rok 2025 – SPORT DSyrovátkaNavrátilová
28Program města Nový Jičín na podporu jednorázových kulturních akcí pro rok 2025 – KULTURA ASyrovátkaNavrátilová
29Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v kulturní oblasti pro rok 2025 – KULTURA BSyrovátkaNavrátilová
30Program města Nový Jičín na podporu jednorázových akcí v oblasti využití volného času pro rok 2025 – VOLNOČAS ASyrovátkaNavrátilová
31Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti využití volného času pro rok 2025 – VOLNOČAS BSyrovátkaNavrátilová
32Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci z rozpočtu města (staženo z programu)SyrovátkaNavrátilová
33Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině Technických služeb města Nového Jičína, příspěvkové organizaceSyrovátkaSchillerová
34Program města Nový Jičín na podporu vybudování malých domovních čistíren odpadních vod ve městě Nový Jičín - dotace ex postSyrovátkaSchillerová
35Provádění pravidelné údržby porostu kolem mostních objektů v majetku města Nový Jičín, bez MPZDobrozemskýŽák
36Zrušení předkupního práva - areál nemocnice AGEL Nový Jičín, bez MPZDobrozemskýŽák
37Nové stanovy dobrovolného svazku obcí – „Svazek obcí regionu Novojičínska“DobrozemskýŽák
38Směna pozemku parc.č. 573/2 za část pozemku parc.č. 594/2 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 3017DobrozemskýŽák
39Prodej částí pozemků parc. č. 507/1 a parc. č. 507/7 v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 3302DobrozemskýŽák
40Prodej části pozemku parc. č. 338/31, v obci Nový Jičín, v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3362DobrozemskýŽák
41Prodej části pozemku parc. č. 130/2 v obci Nový Jičín, k.ú. Straník, MPZ 3363DobrozemskýŽák
42Prodej pozemku parc. č. 1634/23, v obci Nový Jičín, v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3366DobrozemskýŽák
43Prodej části pozemku parc.č. 1493/228 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3403DobrozemskýŽák
44Výkup pozemků v k.ú. Kojetín u Starého Jičína, V 603DobrozemskýŽák
45NBÚprava přílohy č. 3 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2024DobrozemskýPospíšilová
46Různé
starosta města
Zkratky změn:
NB = nový bod
OU = opravené nebo doplněné usnesení
DP = doplněné podklady a přílohy