Program 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, konaného v termínu dne 11.12.2023
od 15:00 hodin v aule budovy radnice (Masarykovo nám. 1)

změnybod programuúvodní slovozpracovatelé
1Schválení programuKopeckýHoruta
2Určení ověřovatelů zápisuKopeckýHoruta
3Zpráva o činnosti Rady města za období od 20.09.2023 do 22.11.2023KopeckýHoruta
4Zpráva o kontrole plnění usnesení ZMKopeckýHubová
5Kontrola veřejné zakázky na výsadbu stromů na Masarykově náměstíKopeckýHubová
6Aktualizace Sítě sociálních služeb ORP Nový Jičín (CZP MSK)KopeckýSusíková
7Program města Nový Jičín na podporu jednorázových akcí v oblasti sociální pro rok 2024KopeckýSusíková
8Program města Nový Jičín na podporu občanů Novojičínska v pobytových sociálních zařízeních pro rok 2024KopeckýSusíková
9Program města Nový Jičín na podporu dostupnosti stomatologické péče ve městě Nový Jičín na léta 2024-2025KopeckýSusíková
10Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách pro rok 2024KopeckýSusíková
11Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti sociální pro rok 2024KopeckýSusíková
12Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě pro rok 2024KopeckýSusíková
13Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče pro rok 2024KopeckýSusíková
14Úprava Statutu Fondu sociálních služeb NovojičínskaKopeckýSusíková
15Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvíDobrozemskýHoruta
16Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářstvíDobrozemskýStraková
17Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín o místním poplatku ze psůDobrozemskýStraková
18Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkové organizaceDobrozemskýStraková
19Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině Technických služeb města Nového Jičína, příspěvkové organizaceDobrozemskýStraková
20Návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2024DobrozemskýStraková
21Střednědobý výhled rozpočtu města Nový JičínDobrozemskýStraková
22Změna výše příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějškuDobrozemskýHoruta
23Nabytí obchodních podílů ve společnosti Nové Slunce s.r.o.DobrozemskýHoruta
24Budoucí prodej nemovitostí - lokalita U Jezu v části ŽilinaDobrozemskýZagorská
25Naplňování zastavovací studie Revitalizace sportovního areálu, ul. U Stadionu, Nový JičínDobrozemskýPospíšilová
26Aktualizace Akčního plánu Koncepce statické dopravy města Nový JičínSyrovátkaPospíšilová
27Žádost o poskytnutí stipendiaSyrovátkaNavrátilová
28Programové dotace z Programu na obnovu kulturních památek, památkově chráněných nemovitostí a významných objektů v Novém Jičíně pro rok 2024SyrovátkaNavrátilová
29Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu jednorázových sportovních akcí pro rok 2024, označený také jako SPORT ASyrovátkaNavrátilová
30Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 20 let pro rok 2024, označený také jako SPORT BSyrovátkaNavrátilová
31Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dospělých nad 20 let pro rok 2024, označený také jako SPORT CSyrovátkaNavrátilová
32Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení pro rok 2024, označený také jako SPORT DSyrovátkaNavrátilová
33Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu jednorázových kulturních akcí pro rok 2024, označený také jako KULTURA ASyrovátkaNavrátilová
34Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v kulturní oblasti pro rok 2024, označený také jako KULTURA BSyrovátkaNavrátilová
35Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu jednorázových akcí v oblasti využití volného času pro rok 2024, označený také jako VOLNOČAS ASyrovátkaNavrátilová
36Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti využití volného času pro rok 2024, označený také jako VOLNOČAS BSyrovátkaNavrátilová
37Žádost o individuální dotaci z oblasti volného času - ZO ČSOP Nový Jičín 70/02SyrovátkaNavrátilová
38Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města v oblasti vzdělávání pro rok 2024 - Mateřská škola BludoviceSyrovátkaNavrátilová
39Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města v oblasti vzdělávání pro rok 2024 - Mateřská škola novojičínská Beruška, spol. s r.o.SyrovátkaNavrátilová
40Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města v oblasti vzdělávání pro rok 2024 - Základní škola Galaxie s.r.o.SyrovátkaNavrátilová
41Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci z rozpočtu městaSyrovátkaNavrátilová
42Žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci z rozpočtu města - mládežSyrovátkaNavrátilová
43Žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci z rozpočtu města - dospělíSyrovátkaNavrátilová
44Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro rok 2022 v oblasti péče o památkySyrovátkaNavrátilová
45Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro rok 2023 v oblasti péče o památkySyrovátkaNavrátilová
46Pořízení vozidla prostřednictvím finančního leasinguSyrovátkaBalaryn
47Programové dotace Programu města Nový Jičín na podporu estetizace objektů pro rok 2023 – dotace ex-postPerútkaRiedlová
48Návrh na pořízení změny územního plánu Nový Jičín, k. ú. StraníkPerútkaRiedlová
49Návrhy na pořízení změny územního plánu Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, lokalita Pod SkalkouPerútkaRiedlová
50Návrh na pořízení změny územního plánu Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, lokalita SkalkaPerútkaRiedlová
51Informace o odmítnutých návrzích na pořízení změny územního plánu Nový JičínPerútkaRiedlová
52Prodej části pozemků parc.č. 558/11 a parc. č. 558/25 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 2533DobrozemskýŽák
53Nabytí části pozemku parc. č. 384/1 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, bezúplatný převod, MPZ 3343DobrozemskýŽák
54Prodej pozemků v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí - Lokalita Bohuslava Martinů – nabídkové řízení, MPZ 3345DobrozemskýŽák
55Prodej části pozemku parc. č. 584/1 v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3349DobrozemskýŽák
56Prodej části pozemku parc. č. 946 v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3350DobrozemskýŽák
57Prodej části pozemku parc. č. 558/1 v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 3351DobrozemskýŽák
58Prodej pozemku parc. č. 795/20 v obci Nový Jičín, k.ú. Loučka u Nového Jičína, MPZ 3352DobrozemskýŽák
59Prodej části pozemku parc. č. 585 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3355DobrozemskýŽák
60Prodej části pozemku parc. č. 655/2, v obci Nový Jičín, v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 3358DobrozemskýŽák
61Směna části pozemku parc.č. 677 v k.ú. Žilina u Nového Jičína a části pozemku parc.č. 447 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína, MPZ 3400DobrozemskýŽák
62Nabytí části pozemku parc. č. 730/20 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, bezúplatný převod, V 582DobrozemskýŽák
63Nabytí části pozemku parc. č. 479/16 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, V 593DobrozemskýŽák
64Koupě pozemku parc. č. 115 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, V 594DobrozemskýŽák
65Informace o stavu mostů v majetku města Nový Jičín, bez MPZDobrozemskýŽák
66Různé
starosta města
Zkratky změn:
NB = nový bod
OU = opravené nebo doplněné usnesení
DP = doplněné podklady a přílohy